REMEMOR

Konferencija

Tarptautinė konferencija

„Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“

2015 m. gegužės 14–15 d.
Hugo Šojaus dvaras, Lietuvininkų g. 4

Dalyvavusios šalys:
Austrija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Italija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Prancūzija, Vokietija

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų


Parsisiųsti programą (.pdf formatas)


Konferencijos medžiaga

Vokiečių ir prancūzų karo belaisviai Antrojo pasaulinio karo metais: bendra patirtis aiškinantis praeities įvykius
Dr. Valentin Schneider
(Nacionalinis Atėnų Kapodistriaus universitetas, Graikija, Prancūzija)

Ginklų pramonė, karo belaisviai ir vergų darbas. Antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai
Dr. Axel Drecoll
(Miuncheno-Berlyno naujųjų laikų istorijos institutas, Vokietija)

Vokiečių kareiviai Latvijos SSR karo belaisvių stovyklose: problemos atspindys sovietinių represinių institucijų dokumentuose
Dr. Ainars Bambals
(Latvijos valstybės archyvas, Latvija)

Žlugusios svajonės: Čekoslovakijos pabėgėlių persekiojimas SSRS Antrojo pasaulinio karo metais
Dr. Jan Dvorak
(Totalitarinių režimų studijų institutas, Čekija)

Nuomonės apie vokiečių karo belaisvius ir elgesį su jais Britanijoje: 1939–1948 m.
Dr. Alan Malpass
(Šefildo Hallamo universitetas, Didžioji Britanija)

Waldlager: koncentracijos stovykla nacių okupuotame Bobruiske 1942–1943 m.
Prof. Therkel Straede
(Pietų Danijos universitetas, Danija)

Karo belaisviai: Italijos patirtis
Dr. Isabella Insolvibile
(Neapolio Federico II universitetas, Italija)

Nusikalstamas elgesys su karo belaisviais pagrindinėje Antrojo pasaulinio karo muziejaus ekspozicijoje
Prof. Rafal Wnuk, Dr. Jan Szkudlinski
(Antrojo pasaulinio karo muziejus, Lenkija)

Pėdsakai į Sibirą. Austrijos karo belaisvių bylos Rusijos valstybės archyve ir galimybės tirti atskirų asmenų likimus SSRS karo belaisvių lageriuose
Dokt. Dieter Bacher
(Graco universitetas, Ludwigo Bolzmanno karo padarinių tyrimo institutas, Austrija)

Antrojo pasaulinio karo ir pokario belaisvių stovyklos vokiečių kolektyvinėje atmintyje. Tyrimų apžvalga
Dr. Rudiger Ritter (konferencijoje nedalyvavo)
(Bremeno universitetas, Vokietija)

Lietuviai karo belaisviai vakarų šalyse po antrojo pasaulinio karo
Rytas Narvydas
(Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)

Macikų memorialas žuvusiems lenkams
Papildoma vazdinė medžiaga
Alina Judžentienė
(Lietuvos lenkų sąjungos Šilutės skyrius, Lietuva)

Karo belaisvių stovyklos Macikuose 1941–1948 m.
Dr. Arūnas Bubnys
(Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)

2012 m. Šilutės r. Armalėnų kaimo Žaliosios gatvės teritorijos ir 2014 m. Macikų k. karo belaisvių stovyklos kapinių teritorijoje vykdyti archeologiniai žvalgomieji tyrimai. Metodai. Rezultatai. Perspektyvos
Egidijus Abromavičius
(Klaipėdos universiteto Baltijos šalių regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuva)

Šilutės r. Macikų k. išlikusios nacių ir sovietų lagerių teritorijos įamžinimas
Rūta Trimonienė
(Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)


Informacija telefonais:
(8 5) 2661 519, (8 5) 2661 521